วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและแนะแนวการศึกษาต่อ การพัฒนาทักษะและส่งเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับโรงเรียนจารย์วิทยาคาร กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร อำเภอศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีนายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร พร้อม ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับ และนักเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากการฝึกอบรมทั้ง 8 หลักสูตรเมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561

 

https://photos.app.goo.gl/8hb4Bdqzai1PUtXo7

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018

Leave a Comment