วันนี้ (17 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ประจำปี 2564 พร้อมด้วยตัวแทนคณะแต่ละคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment