วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. การประชุมปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2561
โดยมี รศ.บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานในที่ประชุม
พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภายในคณะฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาหวิทยาลัราชภัฏสุรินทร์

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018

 

Leave a Comment