การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานบริการยานพาหนะรับ-ส่งนักแสดงต่างชาติ ในการจัดงานเทศกาลงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (SICE) วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคมชั้น ๓ อาคาร ๓๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 16 มกราคม 2019

Leave a Comment