2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินงานประกันคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment