วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการ “ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโรงเรียนจารย์วิทยาในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018

 

Leave a Comment