วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 วาระการประชุม การจัดเตรียมกรอบ MOU ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สพม. 33 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม อาคาร 36 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/TAgdCKcP4SLAHK5T7

 

Leave a Comment