รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานในการประชุม พร้อมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเรื่องการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคาร ชั้น 3 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018

Leave a Comment