วันที่ 24 มีนาคม 2564 #สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาครูอุตสาหกรรมศิลป์ “สู่ครูมืออาชีพ” โดย ผศ.สมใจ อินทานนท์ ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดสัมมนาทางวิชาการ และ รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ กล่าวเปิด และขอขอบคุณครูปัญญพนธ์ เลิศธนะโชควานิช ที่มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
@รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/3TWjCrxLHGQKxryz9

Leave a Comment