✔️👉ประกาศกองพัฒนานักศึกษา
👉การเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561
✔️1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทุกคน ทุกหมู่เรียน ทุกคณะ ร่วมแปรแถว แปรอักษร ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
( นัดรวมพล บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เวลา 07.30 น. )
✔️2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน ทุกหมู่เรียน ทุกคณะ
ร่วมยืนต้อนรับนักปั่น Bike อุ่นไอรัก ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
( นัดรวมพล บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 14.00 น. )

หมายเหตุ 1. นักศึกษาแต่งกาย : ชุดเสื้อสีเหลือง
2. พิจารณาให้ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม 30 ชั่วโมง
3. พิจารณาให้ชั่วโมงจิตอาสา 8 ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment