🔹กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
และจองรายวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

🔹ภาคปกติ เริ่มการเรียนการสอนวันที่ 8 พ.ย. 64
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 29 ต.ค. 2564
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 28 ต.ค. 2564
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 27 ต.ค. 2564
นักศึกษาชั้นปีที่ 4,5 26 ต.ค. 2564

🔹ภาคพิเศษ เริ่มการเรียนการสอนวันที่ 30 ต.ค. 64

🌤เพิ่ม-ถอนรายวิชาด้วยตนเองทุกชั้นปี
ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย. 2564

🌤เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอนรายวิชาอออนไลน์
ระหว่างวันที่ 9-18 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment