กำหนดการ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย

“จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Leave a Comment