สภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประชุมคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 27 และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้าน PLC ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ จึงได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีผู้ควบคุมทีม ดร.สุรเชษฐ์ วงค์ชัยประทุม นายมานะชัยจันทอก นายแดงน้อย ปูสาเดช เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษาต่อไป

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019

Leave a Comment