คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับคณะ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019

 

 

Leave a Comment