กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากท่านองคมนตรี วันที่ 8 มีนาคม 2566
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment