ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรรักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แข่งขันกีฬาภายในคณะ “เทคโนโลยีสัมพันธ์-อุตสาหกรรมน้องพี่” เมื่อระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตระกร้อ และกีฬาเบ็ดเตล็ดอื่นๆอีกมากมาย และวัตถุประสงค์ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีให้กับบุคลากร นักศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Leave a Comment