ขยายเวลายืนยันเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อ และขอให้บัณฑิตยืนยันการเข้ารับปริญญาผ่านเว็บไซต์ http://graduate.srru.ac.th/

 

Leave a Comment