ขอแสดงความยินดียิ่ง
ด้วยผลผลิตจากการอบรม “หลักสูตรนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ บ่มเพาะนักประดิษฐ์น้อย” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งต่อถึงกลุ่มนักเรียน ครู โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ได้ทำการส่งหัวข้อการประกวดและผ่านรอบคัดเลือก และได้เข้าประกวดเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) นั้น
ซึ่งผลจากการบ่มเพาะ กลุ่มเด็กๆทำผลงานได้ดีเยี่ยมสามารถคว้า “ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเด่นพร้อมเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่ง” และ “เหรียญเชิดชูประกาศเกียรติคุณการนำเสนอยอดเยี่ยมพร้อมเกียรติบัตร ระดับนานาชาติ จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเทศอินโดนีเซีย ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานคร

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูล นายศุภชัย แก้วจัยทร์
ภาพ ภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ/วัชระ แหวนเงิน

Leave a Comment