ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ที่ได้รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นักศึกษาได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงินในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ในด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ในผลงานที่ชื่อว่า “ตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์ในทุกสภาวะอากาศ” อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ในการเสนอ concept peper ในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรมสายอุดมศึกษา กับผลงานชื่อ “ผงสีจากมะเกลือสำหรับการย้อมผ้า” ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Leave a Comment