ข่าว 1810

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา นำส่งสำเนาหนังสือแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.mhesi.go.th โทรศัพท์. 0-2610-5267

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment