ข่าว 1849

เรื่อง ส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-7273370

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment