ข่าว 1850

เรื่อง เสนอบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และงานสื่อสารที่มีนวัตกรรม

ด้วยบริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์และพัฒนางานสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีนวัตกรรม ผลิตสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ เสนอบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และงานสื่อสารที่มีนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-6864220 คุณขวัญเรือน (หลิน)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment