ข่าว 1912

เรื่อง ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2562 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานท่านให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 7 “กัณฑ์มหาพน” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ฝ่ายเลขานุการจัดงานฯ โทรศัพท์. 089-505-8492

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment