คณะผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา

Leave a Comment