รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” ซึ่งจัดพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

และได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 67 รูป ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร  31 หลังจากนั้นได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีพิธีวางเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง จาก 25 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีได้นำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และในเวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมมีตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองพระดำริในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

ภาพบางส่วนโดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment