วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 46 รูป และพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก่ผู้นำนักศึกษา ในช่วงเช้าของ “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรครั้งที่ 6”

ในภาคบ่าย คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา จัดริ้วขบวนตราพระราชลัญจกรจากหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มุ่งสู่มณฑลพิธี เพื่อประกอบพิธีถวายบังคมตราพระราชลัญจกรของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากนั้นคณะผู้บริหารและคณาจารย์มอบกล่องเครื่องหมายพร้อมตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมร้องเพลงคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง และผู้นำนักศึกษานำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวคำปฏิญาณตน ตามลำดับ

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศุรินทร์
ภาพเพิ่มเติมจาก สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สร. https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%A3-1160722833967654/photos/?tab=album&album_id=2076416855731576&__tn__=-UC-R
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/qrnpDUimThzXquGX6

Leave a Comment