16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมตั้งขบวนองค์กฐิน ณ อาคาร 41 เพื่อแห่มายังหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสมโภชองค์กฐิน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment