25 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพ การผลิตผ้าไหมชุมชน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน : กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบ้อมสีธรรมชาติ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นในวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564 ณ อบต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาเบา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

Leave a Comment