วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ วัดพุทธาราม แวร์มเคอ สวีเดน ได้จัด
“โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ วัดพุทธาราม แวร์มเคอ สวีเดน หลักสูตรสร้างอาชีพในสวีเดน”
ณ วัดพุทธาราม Boden Kanslihusvagen 796143 Boden Tel.073-8268999 www.Buddharam.com
เพื่อส่งผลประโยชน์ความร่วมมือ เช่น
1.นักศึกษาที่จะมาฝึกงานได้passsport ข้าราชการไม่ต้องทำวีซ่า
2.อาจารย์ได้มานิเทศนักศึกษาและมาศึกษาดูงานไปในตัว
3.สร้างช่องทางในการขายสินค้าชุมชนในประเทศสวีเดน
4.การแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ
5.สนับสนุนการสร้างอาชีพในประเทศสวีเดน
เป็นต้น

Leave a Comment