วันพฤหัสบดีที่ 8-9 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนิน โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ U2T for BCG คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการดำเนินการโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ U2T for BCG คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36
รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.google.com/…/AF1QipMZMUz856F2Z2kRQq…

Leave a Comment