คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการผู้นำจิตอาสา “บริการวิชาการเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเเก่ท้องถิ่นและชุมชนครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจษฎา ลาภจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับฟังบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.พงศ์ไกร วรรณตรงและอาจารย์เอกราช นาคนวล (วิทยากรประจำค่าย)
⭐กิจกรรมช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและทีมคณาจารย์ที่ได้มาแนะเเนวการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปี 2566

Leave a Comment