คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฐบริขาร กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2565
ระหว่าง วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดบ้านมะเมียง ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อ เครื่องอัฐบริขารและบริจาคจตุปัจจัยได้ที่
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment