วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายัณห์ ทัดศรี ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 18 กันยายน 2018

Leave a Comment