วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ร่วมทำบุญสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป และ ท่านคงกริช พรคงธวัช ผู้อำนวยการฑัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง มอบทุนการศึกษา 2,000 บาท ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment