คณาจารย์บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้างาน “วันราชภัฏ” ครบรอบ 27 ปีวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ ในชื่องาน “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment