คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ศึกษาดูงานและอบรมสัมมนา พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565” ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

Leave a Comment