วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโยโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการประเมินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล เชนะโยธิน เป็นประธานในการการตรวจงานประกันคุณภาพฯ พร้อมคณาจารย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโยโลยีอุตสาหกรรม…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019

Leave a Comment