งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งสำเนาข้อบังคับฯ พร้อมหนังสือฉบับนี้  ขอส่งสำเนาข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 3 ฉบับดังนี้

ลิ้งค์เอกสารเพิ่มเติม 

Leave a Comment