งานแข่งขันสุดยอดทักษะสายนำสัญญาณและเน็ตเวิร์ก ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยนักศึกษาได้ผ่านการเข้ารอบระดับภาคมาแล้ว
ผลปรากฏว่านักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.นายรัตนพงค์ เครือสน
2.นายกิตติพล เจือจันทร์
และอาจารย์วิทวัส สุขชีพผู้ควบคุมทีม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ลำดับที่ 14 และ 17 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 45 คน ในระดับประเทศ

Leave a Comment