วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment