จัดสถานที่เตรียมพร้อมสำหรับใช้เรียน ใช้สอน ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 ยินดีต้อนรับนักศึกทุกท่าน สู่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของเรา

 

 

 

Leave a Comment