วันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.ศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร พร้อมนักเรียน เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งกล่าวอวยพร

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2019

Leave a Comment