วันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.ศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร พร้อมนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือฯ (หลักสูตรนักคิดนักประดิษฐ์) เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งกล่าวอวยพร ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่จะส่งผลงานครื่องเตรียมเส้นไหมพุ่งสำหรับทอผ้าพื้นเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน เข้าประกวด โครงการ “ราวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2019

Leave a Comment