วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 36 ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าพบ อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเข้ารับฟังโอวาท และรับงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาว – เดือน ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019

Leave a Comment