วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่อง ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนปราสาท 4 ต. บักได อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019

 

Leave a Comment