ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาลัยรายงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กัลยา โสภณพนิช และ เลขาธิการกรมอาชีวะศึกษา นายธนุ วงษ์จินดา ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวม 3 ผลงาน ผลงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน ภายใต้ อว. ส่วนหน้าสุรินทร์ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธร

Leave a Comment