“ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจและลงมือทำ
#หากคุณมีเป้าหมายอย่าปล่อยให้มันเพียงแค่ความฝัน จงเริ่มต้นวางแผนและลงมือทำเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริง เลือกเรียนเทคโนโลยีไฟฟ้าที่นี่ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะมีตัวเลือกอาชีพมากมายเมื่อสำเร็จการศึกษา”
นายจิรวัฒน์ วรรณบุตร (เบล)
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ปัจจุบันทำงานอยู่ บริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ เขตหลักสี่ กรุงทพมหานคร
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

Leave a Comment