“เชื่อมั่นในความสามารถของคุณ ก็เหมือนกับคุณทำมันสำเร็จมาแล้วครึ่งทาง”

“การเลือกเรียนสาขานี้ คือตอบโจทย์ครับ สามารถสมัครงานได้หลากหลาย เน้นและเด่นในการจัดการภายในองค์กร แน่นอนว่าคุณจะเลือกไม่ผิดครับ ขอจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเลือก เราจะเจอในสิ่งที่เรารัก….ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมครับ”

นายศุภนันท์ สังข์ศรี “บูมบูม”
ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัจจุบันทำงานอยู่ บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
แผนกอะไหล่และบริการเคาน์เตอร์อะไหล่

🔴รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565🔴
*สมัครพร้อมรายงานตัว โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน*
เว็บไซต์รับสมัคร 📍http://new.srru.ac.th/index.php
#แนะนำสาขาวิชา #รับสมัครนักศึกษา #รุ่นพี่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #ศิษย์เก่า #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment