“รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชีวิต” บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “วันที่ 5 ธันวาคม 2564”

Leave a Comment