วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดสดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านระบบออนไลน์ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยงานในสังกัด อว. ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้พร้อมกันทั่วประเทศ

 

Leave a Comment